ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
งานบริการ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ไฟล์แนบ
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560.pdf
เทศบัญญัติ งปม. พ.ศ.2556(1) ประกาศ.pdf
เทศบัญญัติ งปม. พ.ศ.2556(1).pdf
เทศบัญญัติ งปม.56(ประกาศ).pdf
เทศบัญญัติ งปม.56.pdf
รายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557.pdf
ประกาศ เทศบัญญัติฯ 2557.pdf
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 58.pdf
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 58 (ประกาศ).pdf
ประมาณการรายจ่าย (รายละเอียด)59.pdf
ประมาณการรายจ่าย (รายละเอียด)59.pdf
ประมาณการรายจ่าย (รายละเอียด)59 ประกาศ.pdf


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome