ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[ITA]
ปีงบประมาณ 2563

Laughing

ไฟล์แนบ
ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562.pdf
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน.pdf
ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ข้อ 26 (2).pdf
ข้อ 26 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร.pdf
ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต.pdf
ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต.pdf
ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
ข้อ 39 แผน ป.ป.ช..pdf
ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน.pdf
ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2562.pdf
ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf
ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf
ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี.pdf
ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf
ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(2).pdf
ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf
ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf
ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome