ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศราคากลาง

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ปีงบประมาณ พ.ศ.2564ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำบริการประชาชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 3 (ซอยธนภรณ์ ช่วง 2) หมู่ที่ 4
3. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
4. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวจุดพักชมวิวแหลมสนสำหรับบริการประชาชน/พิการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
5. ประกาศราคากลางโครงการหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 7
6. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายัณ วิทยานุกรณ์ หมู่ที่ 4
7. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 9/2 หมู่ที่ 1
8. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 9/2 หมู่ที่ 4
9. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายัณ วิทยานุกรณ์ หมู่ที่ 4
10. ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
11. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคลองเล็ก หมู่ที่ 1
12. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 6
13. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านนายคมสัน การดี หมูที่ 6
14. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 3
15. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2
16. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานเดินชมธรรมชาติ หมู่ที่ 7 บ้านแสมผู้ (ช่วงลานทุ่งโปรงทองถึงศาลเจ้าพ่อแสมผู้)
17. ประกาศประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคลองเล็ก หมู่ที่ 1
18. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 12 เชื่อมซอยเทศบาล 11 หมู่บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3
19. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและซอยแหลมสน หมู่ที่ 6
20. ประกาศราคากลางปรับปรุงศาลารัชมังคลาจารย์ หมู่ที่ 4
21. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมน้ำถนนสายวัฒนธรรม(ถนนเทศบาล 7 เลียบแม่น้ำ
22. ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในพื้นที่บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5 (คลองเล็กข้างโรงงานปลากรอบ) หมู่ที่ 8
24. ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวป้ายบอกทางหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 1,8

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome