ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศราคากลาง

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. โครงการก่อสร้างและขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 5 หมู่ 1 8
2. โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4
3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักงานและภายนอกอาคาร
4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11 (คานเรือ) หมู่ที่ 3
5. โครงการขุดลอกคลองตาตุ่ม หมู่ที่ 8
6. โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 (โรงสีเก่า) หมู่ที่ 4
7. โครงการจ้างเหมาถนนสายแสมผู้ หมู่ที่ 7
8. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล 12 หมู่ 3
10. โครงการปรับปรุงผิวถนนเทศบาล 7 เลียบแม่น้ำ (ท่าเรือหัวโขด) หมู่ 1
11. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 100 วัตถ์/6000K

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome