ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
งานบริการ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[เธ›เธดเธ”เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธฃเธฒเธ„เธฒเธเธฅเธฒเธ‡ เธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธ›เธต 2560]
โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 (โรงสีเก่า) หมู่ที่ 4

กองช่าง ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 (โรงสีเก่า) หมู่ที่ 4 เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 2 (โรงสีเก่า) หมู่ที่ 4 มีสภาพผิวจราจรชำรุด แตกร้าว และผิวจราจรทรุดตัว และถนนดังกล่าวมีรางระบายน้ำไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำลงสู่คลอง ช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจร ซึ่งทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไป-มา ได้ 

ไฟล์แนบ
โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 (โรงสีเก่า) หมู่ที่ 4.pdf


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome