ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
งานบริการ
การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[เธ›เธดเธ”เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธฃเธฒเธ„เธฒเธเธฅเธฒเธ‡ เธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธ›เธต 2560]
โครงการขุดลอกคลองตาตุ่ม หมู่ที่ 8

กองช่าง ได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองตาตุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำประแส เนื่องจากปัจจุบันคลองตาตุ่มมีลักษณะตื้นเขิน และมีเศษขยะ ทำให้เกิดน้ำขังและส่งกลิ่นเหม็น มีสภาพเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และก่อให้เกิดเหตุรำคาญรวมทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับโครงการขุดลอกเรียงหินยาแนวคลองเล็ก(ข้างบ้านไต๋ปุ่น) หมู่ที่ 8 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ไฟล์แนบ
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองตาตุ่ม หมู่ที่.8.pdf


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome