ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนรายงานกิจการสภา ประจำปี 2562

- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563
- ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
http://www.prasae.com/prasae-files/fileuploaded/bS9cGqneFVz5.pdf">- ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
- ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
http://www.prasae.com/prasae-files/fileuploaded/EiFrMNWH8E0l.pdf">- ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
- ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 

 

 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome