ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนรายงานกิจการสภา ประจำปี 2560

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2560
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560  
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560  
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2559
- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2561
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
-
 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

 

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome