ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนรายงานกิจการสภา ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2559
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สม้ยที่ 2 ประจำปี 2559
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
- ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปี งบประมาณ 2558เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome