ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ]
- โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมกควัน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควัน ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำกระแส อสม. และโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และหยอดทรายเคลือบสารทีมีฟอสกำจัดตัวแก่ยุงลายและลูกน้ำยุงลาย แจกทรายเคลือบสารทีมีฟอสในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ประแส ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 และพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในเขตเทศบาลฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557-14 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30-20.00 น.

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome