ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชายหาดแหลมสน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2. ประกาศประมูลราคาให้เช่าห้องน้ำบริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 และห้องน้ำบริเวณชายหาดแหลมสน หมู่ที่ 6
3. ประกาศประมูลราคาให้เช่าห้องน้ำบริเวณชายหาดแหลมสน หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ เชื่อมข้างบ้านนายชะโลม วงศ์ทิม หมู่ 7
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11 คานเรือ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3
6. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ เชื่อมข้างบ้านนายชะโลม วงศ์ทิม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8. ประกาศจัดซื้อติดตั้งโซล่าเซลล์ (ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome