ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถขยะ) ประจำปี 2558
2. ประกาศสอบราคาขีดจ้างผู้ประกอบการทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจำปี 2558
4. ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปี 2558
5. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอนุสรณ์ ประจำปี 2558
6. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2558
7. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ประจำปี 2558
8. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปี 2558
9. ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) ประจำปี 2558
10. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาและท่าเทียบเรือ หมู่ 7 ประจำปี 2558
11. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2558
12. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
13. ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ประจำปี 2558
14. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน (บ้านพิพิธภัณฑ์) ประจำปี 2558
15. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกเรียงหินยาแนวคลองเล็ก (ข้างบ้านไต๋ปุ่น) ประจำปี 2558
16. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558
17. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและขยายผิดจราจร ประจำปี 2558
18. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่) ประจำปี 2558
19. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ประจำปี 2558
20. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome