ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ
2. ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 5 ตัน 6 ล้อ
3. ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานเดินชมธรรมชาติ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1
4. ประกาศจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมโดยวิธีตกลงราคา
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล 12 หมู่ 3
7. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 100 วัตถ์/6000K

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome