ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
3. ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 5 ตัน 6 ล้อ
4. ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานเดินชมธรรมชาติ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1
5. ประกาศจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมโดยวิธีตกลงราคา
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล 12 หมู่ 3
7. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 100 วัตถ์/6000K

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome