ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
2. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด จำนวน 3 โครงการ
3. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดัดแปลงรถยนต์โดยสาร
4. ประกาศสอบราคาจ้างทำไม้เพลทปูพื้น
5. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดัดแปลง รถดับเพลิง
6. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
7. ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
8. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทอระบายน้ำ

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome