ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลต่างๆ ของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่จะใช้สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
สำหรับท่านที่เคยส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตแล้ว หากต้องการทราบผลการดำเนินการ สามารถค้นหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตของท่านได้ โดย คลิกที่นี่

ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
อีเมล์
หัวข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน *
รายละเอียด *
แนบรูปภาพ1
แนบรูปภาพ2
แนบรูปภาพ3
Security Code * เปลี่ยนรูปใหม่

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome