ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ซึ่งมีทั้งเพลิงไหม้โรงงาน เพลิงไหม้บ้าน อาคารสถานศึกษา เพลิงไหม้อาคารห้างร้าน ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ ในการเกิดขึ้นแต่ละครั้ง โดย   มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่เขตอำเภอแกลง ณ บริเวณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำประแส เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้
กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome