ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์วัดแหลมสน ร.๕ งานผ้าป่ากลางน้ำ ก้าวล้ำประมงไทย ตะเคียนใหญ่ร้อยปี กะปิดีชื่อดัง
วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 2559

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประแส
    ที่มาของคำว่าประแส
    ประวัติชุมชน
วิสัยทัศน์
    วิสัยทัศน์
    like
อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่
บุคลากร
โครงสร้างทางการเมือง&การบริหาร
    การคลังท้องถิ่น
    การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
    โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
    สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
ศูนย์บริการร่วม
    ศูนย์บริการร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังพนักงาน,ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    แผนอัตรกำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงาน (58-60)
รายรับ-รายจ่ายของเทศบาล
    งบรับ-จ่ายเดือนตุลาคม      

= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =

โปรแกรมที่ 1 :
วันเดียว
เช้าไป - เย็นกลับ

 สักการะพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส และสะพานบ้าน หัวโขด เยี่ยมชมและเลือกซื้อปลากรอบ ๓ รส จากโรงงานผลิตแวะ ซื้อสินค้าชุมชนเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 2 :
1 วัน 1 คืน

 เข้าพักโฮมสเตย์ เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส สะพานบ้านหัวโขด ล่องเรือชมหิ่งห้อย หาปู ตกปลา -หมึก ตักบาตรเช้า เลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ เลือกซื้อปลากรอบ ๓ รสจากโรงงานผลิต และสินค้าชุมชนเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 3 :
2 วัน 1 คืน

 เข้าพักโฮมสเตย์ เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส และสะพานบ้านหัวโขด ล่องเรือชมหิ่งห้อย หาปู ตกปลา-หมึก ตักบาตรตอนเช้า เลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ ล่องเรือสู่เกาะมันใน ชมการเพาะพันธุ์เต่า ดำน้ำดูปะการัง เลือกซื้อปลากรอบ ๓ รสจากโรงงานผลิต และสินค้าชุมชนเป็นของฝาก ก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 4 : 
2 วัน 2 คืน

  เข้าพักโฮมสเตย์ 2 คืน เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส และสะพานบ้านหัวโขด เล่นน้ำทะเล คาดหอยขาว ชมพระอาทิตย์ตก ณ ชายเขื่อน ล่องเรือชมหิ่งห้อย หาปู ตกปลา-หมึก วางลอบปู ปั่นจักรยานรอบเมือง ตักบาตรตอนเช้า เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ ล่องเรือชมการเพาะพันธุ์เต่า ดำน้ำดูปะการัง ทานข้าวเย็นสังสรรค์ ณ ชายหาดประแส ชมการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน นวดตัว-เท้าแพทย์แผนไทย เลือกซื้อปลากรอบ ๓ รส จากโรงงานและสินค้าชุมชนเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 5 :
3 วัน 2 คืน
(วิชาการหมู่คณะ)

 เข้าพักโฮมสเตย์ 2 คืน เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส และสะพานบ้านหัวโขด เล่นน้ำทะเล คาดหอยขาว ชมพระอาทิตย์ตก ณ ชายเขื่อน ล่องเรือชมหิ่งห้อย หาปู ตกปลา-หมึก วางลอบปู ปั่นจักรยานรอบเมือง ตักบาตรตอนเช้า ล่องเรือสู่เกาะมันในชมการเพาะพันธุ์เต่า ดำน้ำดูปะการัง ทานข้าวเย็นสังสรรค์ ณ หัวเรือฯรบริมหาด ชมการแสดงพื้นบ้าน ปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน ชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ นวดตัว-เท้าแพทย์แผนไทย เลือกซื้อปลากรอบ ๓รส จากโรงงาน และสินค้าชุมชนเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ ฯลฯ

 
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ชายหาดแหลมพิมพ์ ฯลฯ
สามารถแจ้งความประสงค์ในการท่องเที่ยวแก่ผู้นำเที่ยว (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ได้ค่ะ


บ้านพักโฮมสเตย์ | โปรแกรมนำเที่ยว | อัตราค่าบริการพาหนะนำเที่ยว | ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม | จองห้องพัก


ขอขอบคุณ .. คุณอารียา  รอบรู้ .. ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ค่ะเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  ตำบลปากน้ำกระแส  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3866-1720-1 ต่อ 17 , โทรสาร 0-3866-1720-1 ต่อ 19
E-mail : info@prasae.com